OK
Download Filtration Guideline پوستر فيلتراسيون را دانلود نمائيد

نماینده اینترنورمن ایران

تامين و ساخت دستگاه هاي تصفيه روغن با دبي هاي متفاوت و داراي تائيديه كمپاني اينترنورمن آلمان دامنه خدمات اين شركت را بسيار وسيع نموده است و در اين راستا هدف ما تامين دستگاهي مي باشد كه كارا، اقتصادي و با كيفيت باشد و با تمام توان به دنبال تامین رضایت مصرف کننده مي باشيم كه اين در سايه تضمين كيفيت محقق مي گردد ...

>>ادامه مطلب

معادل يابي و تامين فيلتر المنت

امروزه با توجه به تنوع تولید کننده ها و محصولات و همچنين شرايط تامين كالا بعضا ديده مي شود كه تجهيزاتي كه داراي كيفيت پائيني مي باشد در سيستم ها به کار گرفته شده كه به دليل عدم وجود اطلاعات كافي از آنها جايگزين نمودن آنها با تجهيزات با كيفيت بالاتر از محصولات داخلي يا سازندگان معتبر خارجي توسط مصرف كننده مقدور نمي باشد كه شركت پارس توسعه در اين راستا خدمات قابل توجهي را ارائه مي نمايد و كافيست با كارشناسان اين شركت تماس حاصل فرمائيد و .....

>>ادامه مطلب

اینترنورمن فيلتراسيون ایران

اگر روغن های كاركرده ای كه به طور نادرست در محیط زیست رها می شوند، با روشی مناسب و صحیح مدیریت شود، توانایی ذخیره روغن در صنايع در حدود هزاران بشكه در روز افزایش می یابد. روغن كاركرده می تواند با استفاده از روش مناسب تصفیه شود و اينكار توسط دستگاه هاي تصفيه روغن صورت مي پذرد كه قابليت حذف ذرات تا 1 ميكرون را از روغن در حال كار در سيستم هاي مختلف را دارا مي باشد و در ارتقاء بهره وری تاثیر بسزایی دارد ...

>>ادامه مطلب
تامین تجهیزات
تامین فیلترهای صفحه ای پال

Temperature : Min -5C Max 55C

Humidity :Min 30% Max 90% at 31C

Sea level : Less than 100m

Pressure : Min 744mmHg Max 774mmHg

Description:

Filter element complete drawing

Classification

PALL ZEF f-32601 A/R

4914-00105-0000

Material no :4007092

Filter type :ZE 32  /ZEF 32

PO NO:331-02-11.320-011

MANUFACTURER: PALL

ORDER :20021620