OK
نو اندیشان سرفراز پارس توسعه
  • :تلفن 77634663

سطح تمیزی استاندارد روغن در تجهیزات

روغن روانکاری و هیدرولیک جهت استفاده در تجهیزات مختلف می بایست سطح مناسبی از تمیزی را داشته باشد و این منوط به استفاده از فیلتر و فرآیند فیلتراسیون و تصفیه روغن می باشد.سطح تمیزی مناسب رابطه مستقیم دارد با ضریب بتای فیلتر که می بایست مورد توجه قرار گیرد

سطح تمیزی پمپ روغن.xlsx
 

قطعات و تجهیزات

فشار

میکرون مدیا

فشار

میکرون مدیا

فشار

میکرون مدیا

<140 bar

βx[c] = 1000

140<P <212 bar

βx[c] = 1000

>212 bar

βx[c] = 1000

<2000 psi

(βx = 200)

2000<P<3000 psi

(βx = 200)

>3000 psi

(βx = 200)

پمپ ها

Pumps

 

 

 

 

 

 

 دنده ای جابجایی ثابت

Fixed gear

20/18/15

22μm[c] (25μm)

19/17/14

 12μm[c] (12μm)

-

-

پیستونی

Fixed piston

19/17/14

12μm[c] (12μm)

 18/16/13

12μm[c] (12μm)

 17/15/12

7μm[c] (6μm)

تیغه ای جابجایی ثابت

Fixed vane

20/18/15

22μm[c] (25μm)

 19/17/14 

12μm[c] (12μm)

18/16/13

 12μm[c] (12μm)

پیستونی جابجایی متغیر

Variable piston

18/16/13

 7μm[c] (6μm)

17/15/12

5μm[c] (3μm)

16/14/11

 7μm[c] (6μm)

تیغه ای جابجایی متغیر

Variable vane

18/16/13

7μm[c] (6μm)

17/15/12

 5μm[c] (3μm)

 

 

شیرها

Valves

 

 

 

 

 

 

کارتریج شیرها

Cartridge

18/16/13

12μm[c] (12μm)

17/15/12

7μm[c] (6μm)

17/15/12

7μm[c] (6μm)

شیر یک طرفه

Check valve

20/18/15

22μm[c] (25μm)

20/18/15

22μm[c] (25μm)

19/17/14

12μm[c] (12μm)

شیر برقی و سلنوئید

Directional (solenoid)

20/15/15

22μm[c] (25μm)

19/17/14

 12μm[c] (12μm)

18/16/13

12μm[c] (12μm)

کنترل جریان

Flow control

 19/17/14

12μm[c] (12μm)

18/16/13

12μm[c] (12μm)

17/15/12

12μm[c] (12μm)

شیر کنترل فشار

Pressure control (modulating)

19/17/14

12μm[c] (12μm)

 18/16/13

12μm[c] (12μm)

16/14/11

7μm[c] (6μm)

شیرکارتریج پروپورشنال

Proportional cartridge valve

17/15/12

7μm[c] (6μm)

 17/15/12

7μm[c] (6μm)

 16/14/11

5μm[c] (3μm)

شیردایرکشنال پروپورشنال

Proportional directional

17/15/12

7μm[c] (6μm)

 17/15/12

7μm[c] (6μm)

 16/14/11

5μm[c] (3μm)

شیرکنترل جریان پروپورشنال

Proportional flow control

17/15/12

7μm[c] (6μm)

 17/15/12

7μm[c] (6μm)

16/14/11

5μm[c] (3μm)

شیرکنترل فشار پروپورشنال

Proportional pressure control

17/15/12

7μm[c] (6μm)

17/15/12

7μm[c] (6μm)

16/14/11

5μm[c] (3μm)

شیرهای سروو

Servo valve

16/14/11

5μm[c] (3μm)

16/14/11

5μm[c] (3μm)

15/13/10

 5μm[c] (3μm)

یاتاقان

Bearings

 

 

 

 

 

 

بلبرینگ بالبیرینگ

Ball bearing

15/13/10

5μm[c] (3μm)

-

-

-

-

گیربکس  گیرباکس

Gearbox (industrial)

18/16/13

 12μm[c] (12μm)

-

-

-

-

یاتاقان ژورنال سرعت بالا

Journal bearing (high speed)

17/15/12

7μm[c] (6μm)

-

-

-

-

یاتاقان ژورنال سرعت  پایین

Journal bearing (low speed)

 17/15/12

7μm[c] (6μm)

-

-

-

-

رولر بیرینگ

Roller bearing

16/14/11

5μm[c] (3μm)

-

-

-

-

عملگر اکچوتر

Actuators

 

 

 

 

 

 

سیلندر جک

Cylinder

17/15/12

7μm[c] (6μm)

 16/14/11

5μm[c] (3μm)

 15/13/10

 5μm[c] (3μm)

هیدرو موتور تیغه ای

Vane motor

20/18/15

22μm[c] (25μm)

19/17/14

12μm[c] (12μm)

18/16/13

12μm[c] (12μm)

هیدرو موتور پیستونی

Axial piston motor

19/17/14

12μm[c] (12μm)

18/16/13

12μm[c] (12μm)

 17/15/12

7μm[c] (6μm)

هیدرو موتور پیستونی

Gear motor

20/18/15

22μm[c] (25μm)

19/17/14

12μm[c] (12μm)

18/16/13

12μm[c] (12μm)

هیدرو موتور پیستونی شعاعی

Radial piston motor

20/18/15

22μm[c] (25μm)

19/17/14

12μm[c] (12μm)

 18/16/13

12μm[c] (12μm)

تست هیدرواستاتیک

Test stands, hydrostatic

 

 

 

 

 

 

استاندارد تست

Test stand

15/13/10

5μm[c] (3μm)

 15/13/10

 5μm[c] (3μm)

 15/13/10

 5μm[c] (3μm)

هیدرواستاتیک

Hydrostatic transmission

 17/15/12

7μm[c] (6μm)

16/14/11

5μm[c] (3μm)

16/14/11

5μm[c] (3μm)

 

 

 داشتن اطلاعات  و شناخت روغنها در فرایند فیلتراسیون و تصفیه روغن بسیار مفید می باشد

گروه های پایه روغ های صنعتی

تقریباً هر روان‌کننده‌ای که امروزه در کارخانه‌ها استفاده می‌شود با یک روغن پایه شروع می شود. روغن پایه مشخص می کند که روغن از چه چیزی ساخته شده است، چگونه تولید می شود، و چگونه روانکار با محیط های خاصی مانند گرمای شدید برخورد می کند. موسسه نفت آمریکا (API) روغن های پایه را در پنج دسته طبقه بندی کرده است (API 1509، پیوست E)که سه گروه اول از نفت خام پالایش شده اند.روغن های پایه گروه IV

روغن های فول سنتتیک (پلی آلفائولفین) هستند. گروه V برای همه روغن های پایه دیگر است که در گروه های I تا IV گنجانده نشده اند. قبل از اینکه تمام مواد افزودنی به مخلوط اضافه شوند، روغن های روان کننده به عنوان یک یا چند گروه از این پنج گروه API شروع می شوند.

روغن های پایه گروه I به عنوان روغن های دارای اشباع کمتر از 90 درصد، گوگرد بیش از 0.03 درصد و با محدوده شاخص ویسکوزیته 80 تا 120 طبقه بندی می شوند. محدوده دمایی این روغن ها از 32 تا 150 درجه فارنهایت است. روغن های پایه گروه I حلال هستند. -تصفیه شده، که فرآیند پالایش ساده‌تری است. به همین دلیل است که آنها ارزان ترین روغن های پایه موجود در بازار هستند.


روغن های پایه گروه II

روغنهای پایه گروه II به عنوان روغن های دارای اشباع بیش از 90 درصد ، گوگرد کمتر از 0.03 درصد و با شاخص ویسکوزیته 80 تا 120 تعریف می شوند. آنها اغلب با هیدروکراکینگ تولید می شوند که فرآیند پیچیده تری نسبت به آنچه برای پایه گروه I استفاده می شود، است. روغن هایی هستند که تمام مولکول های هیدروکربن این روغن ها اشباع شده اند،

روغن های پایه گروه دوم خواص آنتی اکسیدانی بهتری دارند. آنها همچنین رنگ شفاف تری دارند و در مقایسه با روغن های پایه گروه I قیمت بیشتری دارند. با این حال، روغن های پایه گروه II امروزه در بازار بسیار رایج شده اند و قیمت آنها بسیار نزدیک به روغن های گروه I است.
روغن های پایه گروه III

روغنهای پایه گروه III  به عنوان روغن های دارای اشباع بیش از 90 درصد ، گوگرد کمتر از 0.03 درصد و دارای شاخص ویسکوزیته بالای 120 هستند و در فرآیند تولید طولانی‌تری برای دستیابی به روغن پایه خالص‌تر طراحی شده است.

اگرچه روغن های پایه گروه سوم از نفت خام ساخته شده اند، گاهی اوقات به عنوان هیدروکربن های سنتز شده توصیف می شوند. مانند روغن های پایه گروه دوم، این روغن ها نیز رو به افزایش هستند.


روغن های پایه گروه IV

روغن های پایه گروه IV پلی آلفائولفین ها (PAOs) هستند. این روغن های پایه مصنوعی از طریق فرآیندی به نام سنتز ساخته می شوند. آنها محدوده دمایی بسیار گسترده تری دارند و برای استفاده در شرایط بسیار سرد و و همچنین کاربردهای گرمای بالا عالی هستند.


روغن های پایه گروه V

روغنهای پایه گروه V به عنوان تمام روغن های صنعتی پایه غیر از گروه های قبلی طبقه بندی می شوند، از جمله سیلیکون، استر فسفات، پلی آلکیلن گلیکول (PAG)، پلی استر، بیولوب ها و غیره. یک نمونه اتز این روغنها ، روغن کمپرسور مبتنی بر PAO است که با یک پلی اولستر مخلوط شده است.

استرها روغن های پایه گروه V رایج هستند که در فرمول های روغن های صنعتی و روان کننده های مختلف برای بهبود خواص روغن پایه موجود استفاده می شوند. روغن‌های استر می‌توانند در دماهای بالاتر مورد استفاده بیشتری داشته باشند و در مقایسه با روغن پایه مصنوعی PAO، خاصیت تمیزکاری بهتری دارند که به نوبه خود باعث افزایش موارد استفاده می‌شود.