OK
نو اندیشان سرفراز پارس توسعه
  • :تلفن 77634663

فیلتراسیون گازوئیل ، تصفیه گازوییل | حذف و جداسازی آب و ذرات از گازوئیل


آلودگی های گازوئیل عبارت است از ذرات گرد و غبار، آب، زنگ‌زدگی و مواد آلی که در محیط های کشاورزی موادی چون ذرات ریز گیاهان و برگ به آن اضافه می‌شود. 98 درصد ترکیبات گرد و غبار محیط را سیلیس و کوارتز تشکیل می‌دهند. این مواد از خاصیت خورندگی بسیار بالایی برخوردار بوده و باعث فرسایش سیستم تزریق سوخت و تعویض زود هنگام فیلترهای نصب شده بر روی تجهیز می گردد. می توان پیش از بروز خسارت به پیشگیری اندیشید و یا وقت و انرژی را جهت مرتفع نمودن عواقب استفاده از گازوئیل نامناسب به کار گرفتمشکلاتی که ورود آب و ذرات درگازوئیل ایجاد می نماید


افزایش خوردگی و فرسایش زود هنگام قطعات
ایجاد کاویتاسیون در سیستم
خرابی سوزن های انژکتور
کاهش خواص روغن کاری گازوئیل
خط افتادن پلنجرهای پمپ و سوزن انژکتور
افزایش رشد میکروارگانیسم ها و گرفتگی زودهنگام فیلترها
کاهش قدرت موتور و دیر روشن شدن دستگاه
یخ زدگی و گرفتگی فیلترها در شرایط آب و هوایی سرد
کاهش عمر مفید فیلترهاشرکت پارس توسعه با ارائه سیستمهای تصفیه گازوئیل / فیلتراسیون گازوییل آب، ذرات  و سایر آلودگی های موجود در آن را جدا کرده و باعث افزایش عمر سیستم های سوخت رسانی در ماشین آلات می گردد


مزایای استفاده از سیستم های تصفیه گازوئیل

افزایش عمر مفید فیلترهای برخط تجهیز
افزایش طول عمر پمپ و سوزن انژکتور
افزایش خاصیت روانکاری گازوئیل
افزایش قدرت موتور و کاهش آلاینده ها
افزایش عمر روغن موتور
کاهش مصرف سوخت
استارت سریعتر در هوای سرد